Oblouk Diamant se dočkal celkové proměny

Organizace Czech National Trust ve spolupráci s dlouhodobými nájemníky domu Diamant, úřadem Městské části Praha 1 a Galerií hlavního města Prahy, se zasloužila o restaurování pokladu ve Spálené ulici. Nejprve byl opraven kubistický oblouk a nyní i barokní socha.

Celý monument si přebírá do své péče úřad Městské části Praha 1. Dílo nyní září novou omítkou a oplechováním. Jedná se o významný krok k celkové rehabilitaci proluky mezi stejnojmenným kubistickým domem a kostelem Nejsvětější Trojice. Na financování obnovy barokní sochy sv. Jana z Nepomuku se podílely vedle Czech National Trust také Nadace Občanského fóra a Adama Hoffmeistera.

Proluka Diamant

Kubistický dům Diamant na rohu ulic Lazarská a Spálená je dílem významného architekta Emila Králíčka. Součástí architektova projektu bylo i kubistické orámování sochy sv. Jana Nepomuckého, kubistické sloupky a umístění kašny do niky u barokního kostela za domem. Zatímco dům Diamant byl kvalitně opraven současnými vlastníky, zákoutí mezi domem a kostelem, které by mohlo být příjemnou odpočinkovou oázou, je dnes značně zanedbané. Kašna již bohužel není funkční a nachází se ve velice špatném stavu.

Dům Diamant je majetkem vlastníků bytů, prostor za domem vlastní Městská část Praha 1. Sdružení vlastníků jednotek se otázkou rekultivace prostoru aktivně zabývá, již si nechali vypracovat projekt od architekta Keila, který ve svém návrhu vychází z kubistických předloh a zachovává tak původní Králíčkův záměr.

I přilehlý kostel Nejsvětější Trojice, kterému se podařilo uchovat část jednoho kubistického sloupku, má zájem na rekultivaci prostoru. Opravy sochy sv. Jana Nepomuckého se ujme Galerie hlavního města Prahy, kubistické orámování řeší Magistrát hlavního města Prahy. Subjekt, jenž by se zhostil opravy kašny je zatím v jednání, kašna bohužel nebyla začleněna do magistrátního projektu.

Organizace Czech National Trust chce projekt podpořit, propojit všechny zúčastněné strany a celý prostor zrekultivovat. V plánu je začlenit příjemné posezení a zeleň, zprovoznit kašnu a vhodně umístit dva zbylé kubistické sloupky. Prostor by mohl sloužit pro menší výstavy, sochařské prohlídky a jiné projekty umění ve veřejném prostoru.

Více informací na stránce projektu