Hortus Magicus 2017

Hortus Magicus je unikátní událostí oslavující barokní kulturu. Navazuje na historickou tradici pořádání festivalů z doby vlády Leopolda I., dědečka slavné panovnice Marie Terezie, období hudebně dramatického rozkvětu, který zásadně ovlivnil umělecké smýšlení zemí náležejících k rakouskému císařství. Hlavními tématy festivalu Hortus Magicus jsou oslavy v podobě velkých hudebně dramatických a tanečních produkcí, spojené s význačnými událostmi v životě dvora ve 2. polovině 17. století, a počátky rozvoje commedia dell’arte. Pro Kroměříž téma barokní kultury zásadní právě proto, že tamější biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna považoval vídeňský dvůr za obrovský zdroj umělecké inspirace a jeho styky s umělci v císařských službách umožnily zachování unikátních skladeb v kroměřížském hudebním archivu. Speciálně pro letošní, v pořadí již čtvrtý, ročník festivalu bylo z místních archivních pramenů nastudováno představení Festa di Sua Maesta Caesarea Leopoldo, a vrcholem programu se stane vystoupení starokladrubských koní.

Czech National Trust věří, že nejen záchrana a fyzická rekonstrukce jsou v péči o památkové objekty potřebnými aspekty, ale že zároveň také jejich využitelnost a animace jsou způsobem, jak dávat nový smysl starým hodnotám. Proto se CNT rozhodlo v prostorách rekonstruované Květné zahrady, jedné z památek UNESCO v Kroměříži, pořádat festival Hortus Magicus ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem a zahradami v Kroměříži a Muzeem umění v Olomouci za podpory z programu „Podpora pro památky UNESCO“ MK ČR. V rámci festivalu je možné využít nabídky stálého programu Květné zahrady, objevovat prostory Libosadu, bavit se s celou rodinou při dobových hrách, vyzkoušet si historické kostýmy a procházet se v nich zahradou stejně jako naši předkové v časech baroka. Barokní hudba a tanec, divadlo čerpající z původních raně novověkých her i antických bájí, ohňostroj podle původní ikonografie a dobové hry pro děti i dospělé – to vše již neodmyslitelně patří k festivalu Hortus Magicus. Jeho čtvrtý ročník se uskuteční ve dnech 2. a 3. září 2017.

Festival pořádá obecně prospěšná společnost Czech National Trust ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem a zahradami v Kroměříži a Muzeem umění v Olomouci.

Festival je pořádán za podpory z programu „Podpora pro památky UNESCO“ Ministerstva kultury České republiky.