CNT má novou posilu. Od července 2019 nastoupila do týmu CNT na místo ředitelky Viera Hladišová.

Viera zodpovídá za celoroční vedení a koordinaci chodu organizace a celého týmu, kontrolu hospodaření, fundraising, tvorbu personální a grantové politiky.

Po absolvování VŠE působila na různých pozicích v oblasti kultury, vzdělání a školství na národní I mezinárodní úrovni. Své zkušenosti z dlouholeté praxe  ráda uplatní  v organizaci, která je jí  svým posláním blízká.  Jejím životním krédem je rčení : “Ten, kdo odnese horu, začíná nošením malých kamenů”.