Pracovní prázdniny v Rožmitále

V letošním létě se sešlo na zámku v Rožmitále pod Třemšínem celkem sedm zahraničních účastníků, kteří všichni přijeli z různých částí Anglie. Přestože byly zastoupeny snad všechny věkové kategorie – nejmladší účastnici bylo sedmnáct – vytvořili jsme dohromady i s našimi dobrovolníky fantastický pracovní tým.

Co všechno jsme dokázali? Vyčistili jsme podestu ve věži, přesunuli sem neuvěřitelné množství písku a začali jsme na sucho pokládat půdovky. Třetina chodby je již téměř dokončena. Vyklidili jsme rozsáhlý sklep bývalého pivovaru, k němuž vede středověké točité schodiště, oškrabali jsme vrstvy maleb v bývalých kancelářích a připravili jsme místnost pro novou omítku. Složili jsme vzácné africké dřevo ve sklepě tak, aby nemohlo dále vlhnout. Upravovali jsme povrch nádvoří. Chcete-li vidět detaily, podívejte se na naše videa!

Nebyla to ale jen práce, která nás bavila.

Navštívili jsme půvabný zámek v Březnici, dostali jsme se do věže s překrásnými raně renesančními freskami na zámku v Blatné (normálně pro veřejnost nepřístupné), vyslechli si malý varhanní koncert v Rybově kostelíku a zjistili, jak  starověké varhany fungují, navštívili jsme rodiště sv. Jana Nepomuckého a místní muzeum, dále zámek v Lnářích a získali recept, jak z barokního objektu vytvořit úspěšný hotel. Také jsme důkladně prozkoumali klášter a zázraky Panny Marie na poutním místě na Svaté Hoře v Příbrami. Byli jsme ve Cvokařském muzeu a koupali jsme se za krásného počasí v lomu v Bezděkově. Co však mělo asi největší úspěch?

Houby. Rostly a všichni našli! Pro většinu účastníků to byla úplně nová zkušenost. Večer jsme hromady hřibů všichni dohromady očistili a druhý den měli k večeři. Na nádvoří zámku jsme mnohdy večer grilovali – déšt nás zahnal jen jednou, ale pouze pod hradní bránu. A všichni účastníci přišli se svými skvělými návrhy, jak postupovat v budoucnu s opravou a využitím památky.

Vanesso, Angie, Pippo, Irino, Calume, Rossie, Roberte – moc děkujeme! Byla to úžasná zkušenost a skvělý zážitek.

Více informací:

More information: