O činnosti v organizaci Czech National Trust, o jejích nejzajímavějších projektech, i o svém vztahu k architektuře a památkám hovoří ředitelka EVA HEYD v rozhovoru ve studiu TV ARCHITECT.