V Praze proběhlo výroční zasedání vedení organizace International National Trusts Organisation (INTO, Mezinárodní organizace národních trustů)

Členové představenstva organizace INTO spolu s týmem projektu Erasmus+ zahájili svůj třídenní pobyt v České Republice jako hosté CNT. Část pobytu byla věnována výročnímu zasedání vedení INTO, na kterém se sešlo 12 členů z různých částí světa.

Zasedání začalo v Praze, kde patron CNT Ing. arch. Zdeněk Lukeš provedl hosty Pražským hradem a zahradami a Monsignor Šidlovský představil hostům Strahovský klášter a knihovnu. Na pozvání britského velvyslance se zúčastnili také zahradní slavnosti při příležitosti narozenin krále Karla III. A pracovní snídaně na téma klima a jeho vliv na historické památky, kterou britské velvyslanectví uspořádalo pro české a mezinárodní experty.

Zasedání pokračovalo v Libčicích nad Vltavou masterclassem s mezinárodními experty pro pozvané profesionály, památkáře a vlastníky nemovitostí.

Program Pražské Konference (pdf)