Účastníme se projektu vzdělávání neziskových organizací AVPO

CNT se již od roku 2021 účastní vzdělávacího projektu „Posilováním kompetencí neziskových organizací k silné občanské společnosti“, který pořádá Asociace veřejně prospěšných organizací v ČR (AVPO).

CNT předložil AVPO své ekonomické, marketingové a projektové podklady. Vyhodnotili je příslušní odborníci, kteří pak CNT navrhli oblasti a konkrétní body ke zlepšení.

Dále AVPO vybrala deset organizaci včetně CNT, kterým udělila grant ve výši 18 000,- Kč. Tento grant organizace použily k účasti na workshopech, školení a mentoringu v oboru ekonomiky, řízení, účetnictví, fundraisingu, marketingu, přípravy a hodnocení projektů, motivace týmu atd.

Na konci roku 2022 vypracoval CNT závěrečnou zprávu a předložil odborníkům AVPO aktuální ekonomické výsledky. Na příkladech ze své činnosti doložil pozitivní zlepšení v mnoha oblastech činnosti organizace. Děkujeme AVPO!