Odborný seminář

V rámci akce Poutní dny pořádáme v Kroměříži seminář, jehož cílem je hledat a ukazovat, jak mohou všichni, věřící i nevěřící, sdílet společné hodnoty.  Nadhled je důležitý, díky němu si můžeme rozšířit obzory obou částí našeho světa – spirituální i materiální.

Pro rok 2015 je hlavním tématem Dobrovolnictví na sakrálních památkách.

O co jde:

V rámci akce Poutní dny pořádáme v Kroměříži seminář, jehož cílem je hledat a ukazovat, jak mohou všichni, věřící i nevěřící, společně sdílet duchovní hodnoty spirituální i materiální části našeho světa.

V roce 2014 byla tématem semináře Pouť po zelené – propojení duchovních a přírodních či ekologických hodnot poutních míst. Hlavním hostem byl Marek Orko Vácha, katolický kněz, pedagog, autor řady knih a účastník expedic do Antarktidy.

Pro rok 2015 je tématem Dobrovolnictví na sakrálních památkách.

Kdy a kde to je:

27.3.2015 od 15:00, Arcibiskupský zámek Kroměříž, Zlínský kraj

Link na mapu

Co pro to děláme:

Pořádáme seminář a zajišťujeme zajímavé hosty. Hlavním hostem letošního semináře bude Crispin Truman, prezident The Churches Conservation Trust, naší partnerské organizace ve Velké Británii, který představí činnost své organizace a na konkrétních příkladech zkušenosti s dobrovolnictvím v obnově a záchraně církevních památek.

Jak se můžu zapojit: 

Pomozte nám s organizací a propagací akce. Můžete pomoci:

  • finančním darem na zajištění akce, tisk letáků, plakátů, sborníčků s texty přednášek
  • věcným / sponzorským darem – můžete nám pomoci zajistit občerstvení, případně drobné sponzorské dary pro účastníky a přednášející. V roce 2014 bylo naším sponzorem Vinařství Sádek, které poskytlo lahodné víno ze své špičkové produkce

link vinařství Sádek

  • jako dobrovolník můžete pomoci při organizování akce. Vítáme také pomoc studentů se znalostí cizího jazyka.
Kontakty:
Eva Žallmannová
tel.: 603417946
mail: info@czechnationaltrust.cz
 
Martin Krčma
tel.: 725173391
mail: krcma.martin@npu.cz