Víkend otevřených zahrad

Říká se, že nekrásnější věci jsou nám skryté. Český národní trust se připojuje k celosvětově oblíbené tradic otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti, vždy v půli června. Máte co ukázat? Nestyďte se a pozvěte do své zahrady úžasné lidi, kteří ji po dva dny naplní svým nadšením a pozitivní energií.

O co jde:

Vždy v půlce června se po celé Evropě konají víkendy otevřených zahrad. Jde o akci, která vznikla ve Velké Británii, kde se v tyto dny otevírají běžně nepřístupné parky, arboreta, vnitrobloky a soukromé zahrady. Akce má vždy charitativní

Kde to je:

Všude, kde jsou lidé ochotní otevřít své zahrady pro veřejnost

Co pro to děláme:

Hledáme šikovné lidi, kteří tvoří a žijí v krásných zahradách, a jsou ochotni na jeden víkend v roce otevřít jejich brány pro veřejnost. Může to být vaše rodinná zahrada se sbírkou růží, jabloní, ale i sochařských děl nebo jiných objektů, které budete rádi sdílet s ostatními.

Proč to děláme: 

V roce 2014, kdy jsme se k této akci přidali poprvé, jsme v Kroměříži a jeho okolí otevřeli pro všechny zájemce dvě farní a dvě soukromé zahrady. Kromě možnosti vidět jinak nepřístupné krásy zahrad v srdci města jsme návštěvníkům nabídli charitativní rozměr akce – v rámci veřejné sbírky, pořádané ve všech zahradách, jsme během víkendu vybrali celkem 9117 Kč, které jsme putovaly na obnovu dvou kroměřížských památek – nákladné rekonstrukce historického krovu barokní fary Panny Marie na Riegrově náměstí a kamenné kašny ve farní zahradě u Sv. Mořice, která slouží také jako komunitní centrum a centrum pro rodinu.

Jak se můžu zapojit: 

Pomozte nám realizovat a propagovat tuto akci. Můžete pomoci:

  • nabídkou otevření vlastní (firemní, farní, školní) zahrady
  • sponzorským darem – můžete např. natisknout informační letáky o zahradě, zakoupit občerstvení, zapůjčit trampolínu pro děti
  • zajištěním programu pro návštěvníky zahrady – můžete zorganizovat botanické přednášky, ukázky zahradnických postupů, vazby květin, ale měli jsme i poníky, lekce jógy a živou kapelu
  • vlastní pomocí jako dobrovolník – pomůžete s organizací, provádět po zahradě návštěvníky, ale třeba také pro všechny upéct štrůdl … každá pomoc se počítá!
  • Vítáme také pomoc studentů se znalostí cizího jazyka.

Jak to v praxi probíhá:

Individuálně se domluvíme, za jakých podmínek chcete zahradu otevřít, jak bude probíhat veřejná sbírka a na co budou získané prostředky určeny. Po domluvě zajistíme dobrovolníky, kteří pomohou s organizací, prováděním návštěvníků, doplňováním občerstvení a podobně. Je zvykem návštěvníkům nabídnout malé občerstvení – vodu, sušenky, domácí koláčky…

Informace o otevření zahrady zveřejníme na našem webu a na webu Víkendu otevřených zahrad, v regionálních médiích.

Je naprosto nezbytně nutné, abyste otevření zahrady byli osobně přítomni vy, nebo někdo, koho určíte a kdo může o zahradě a rostlinách podávat návštěvníkům zasvěcené informace.

Zahrada bude otevřena v době, kterou si sami určíte podle vlastních možností. Pokud máte přebytky výpěstků, můžete je prodávat a výtěžkem přispět na veřejnou sbírku.

Kontakty:
Eva Žallmannová
tel.: 603417946
mail: info@czechnationaltrust.cz
 
Martin Krčma
tel.: 725173391
mail: krcma.martin@npu.cz