Letní pracovní pobyty

Czech National Trust podporuje obnovu kulturního dědictví v České Republice. Za tímto účelem pořádáme ve spolupráci s National Trust of England  a s vlastníky památek dobrovolnické pracovní pobyty k znovuodhalení historických hodnot, rekonstrukci památek a jejich navrácení do života.

Dobrovolníci si sami hradí cestu, ubytování a stravu. Pracovní pobyt v délce 1 týdne zahrnuje 5 pracovních dnů a 1 volný den, během kterého mají dobrovolníci jako odměnu za práci možnost navštívit běžně nepřístupné části památkových objektů.

V roce 2017 pořádáme pracovní pobyty ve Zdislavicích u Kroměříže a v Praze.

Letní pracovní pobyt ve Zdislavicích

V termínu 21.-28.5. se opět zaměříme na obnovu parku kolem hrobky Marie Ebnerové z Eschenbachu ve Zdislavicích u Kroměříže.

Chcete se zúčastnit? Chcete uspořádat pracovní pobyt na vašem památkovém objektu?

Napište si o více informací:

Kontakty:
Eva Žallmannová
Tel.: 603417946
Mail: eva.zallmannova@czechnationaltrust.cz
 

Letní pracovní pobyt v Praze

Na pozvání kanonie strahovských premonstrátů se bude 20.-27. srpna konat pracovní týden v prostředí Strahovského kláštera, jednoho z nejstarších a umělecky nejvýznamnějších pražských klášterů.

Na Strahově budeme pracovat v klášterní zahradě, která je součástí Petřínských sadů. Budeme obnovovat malé skalní otvory vytesané v pískovci, které sloužily v minulosti mnichům jako poustevny. Našim cílem je tyto poustevny vyčistit od druhotných nánosů a náletové vegetace a tím jim navrátit původní vzhled. Během týdne si také budeme moct prohlídnout strahovský klášter včetně částí, které bežně nejsou přístupné a kterými nás provede zdejší opat.

Více informací ke stažení zde.

Chcete se zúčastnit? Chcete uspořádat pracovní pobyt na vašem památkovém objektu?

Napište si o více informací:

Kontakty:
Kateřina Samojská
Tel.: +420 778 716 567
Mail: katerina.samojska@czechnationaltrust.cz