Kroměřížský hudební archiv

Sbírka na podporu hudebního archivu

Hudební archiv je v současnosti pod správou Arcidiecézního muzea Kroměříž – Muzea umění Olomouc a je jedním z nejvýznamnějších a největších historických hudebních archivů na území České republiky. Nejstarší část hudebního archivu tvoří hudebniny z období působení biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelkorna (1664–1695). Doba jeho působení na kroměřížském zámku je spojena se vznikem biskupské, později arcibiskupské kapely. Právě v této části fondu se nachází hudebniny, které vyžadují nákladné konzervátorské a restaurátorské zásahy.

Výtěžek sbírky bude věnován na restaurování světového unikátu – Sonata Violino Solo Georga Muffata, a dále na nákup prokladového odkyselovacího materiálu.

Na podporu sbírky budou probíhat také tři charitativní koncerty:

14. 6. 2016 – Le Rugiade (Iva Bittová – housle, zpěv; Jan Čižmář – loutna, theorba) – Arcibiskupský zámek Kroměříž, Sněmovní sál, 19,00

25. 7. 2016 – Zámecká slavnost (Aline Zylberajch (cembalo) a hosté) – Arcibiskupský zámek Kroměříž, Předsálí Sněmovního, 19,00

6. 8. 2016 – ArParla (Maria Christina Cleary – harfa; Davide Monti – housle) – Arcibiskupský zámek Kroměříž, Předsálí Sněmovního, 19,00

Finanční náročnost projektu

100.000 Kč

14%

Role CNT v tomto projektu je administrace veřejné sbírky

Číslo transparentního účtu: 274955736 / 0300

Kontaktní osobou pro konzultace:
Kateřina Fajtlová
fajtlova@olmuart.cz
telefon: +420 604271447