Seznamte se s našimi aktivitami

Projekty

Vyberte si projekt, který byste rádi podpořili

Rok Marie Ebnerové z Eschenbachu

Marie Ebnerová z Eschenbachu je považována za jednu z nejvýznamnějších literárních osobností 19. století. Německy píšící spisovatelka českého původu byla po rozpadu Rakouska-Uherska prakticky zcela zapomenuta. Rekonstrukcí její hrobky v rodných Zdislavicích chce Czech National Trust upozornit nejen na literární a kulturní odkaz této výjimečné ženy. Snahou je poukázat i na její vřelý vztah k moravskému venkovu, který byl její celoživotní inspirací, a na mimořádné sociální cítění spočívající v podpoře nadaných dětí a vybudování chudobince a školky v jejím rodišti.

Památník Marie Ebnerové z Eschenbachu

Německy píšící spisovatelka českého původu Marie Ebnerová z Eschenbachu je považována za jednu z nejvýznamnějších literárních osobností 19. století. V Rakousku oslavovaná, u nás prakticky neznámá. Rekonstrukcí její hrobky v rodných Zdislavicích chceme na tento odkaz upozornit a důstojně připomenout 100. výročí jejího úmrtí v roce 2016.

Od roku 2015 je Czech National Trust o.p.s. (CNT) vlastníkem pozemků, obklopujících objekt hrobky s kaplí. Samotná stavba je majetkem Zlínského kraje, který s CNT úzce spolupracuje.

V roce 2015 byla úspěšně dokončena 1. fáze obnovy – statické zajištění vyprojektoval a zrealizoval Zlínský kraj ve spolupráci s Czech National Trust s podporou dotace Ministerstva Kultury ČR. Z celkové částky 4.025.000 Kč bylo 900.000 Kč hrazeno z Programu záchrany architektonického dědictví 2015, zbylou částku 3.125.000 Kč financoval Zlínský kraj.

Finanční náročnost projektu

15.225.000 Kč

41%

Jak se mohu zapojit:
Finančně, profesně, vlastníma rukama

Číslo transparentního účtu:
270781337 / 0300

Kroměřížský hudební archiv

Hudební archiv je v současnosti pod správou Arcidiecézního muzea Kroměříž – Muzea umění Olomouc a je jedním z nejvýznamnějších a největších historických hudebních archivů na území České republiky. Nejstarší část hudebního archivu tvoří hudebniny z období působení biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelkorna (1664–1695). Doba jeho působení na kroměřížském zámku je spojena se vznikem biskupské, později arcibiskupské kapely. Právě v této části fondu se nachází hudebniny, které vyžadují nákladné konzervátorské a restaurátorské zásahy.

Výtěžek sbírky bude věnován na restaurování světového unikátu – Sonata Violino Solo Georga Muffata, a dále na nákup prokladového odkyselovacího materiálu.

Finanční náročnost projektu

100.000 Kč

14%

Role CNT v tomto projektu je administrace veřejné sbírky

Číslo transparentního účtu:
274955736 / 0300

Záchrana čínského pavilonu v Podzámecké zahradě, památce UNESCO

Czech National Trust pořádá veřejnou sbírku na záchranu Čínského pavilonu, který tvoří jednu z nejkrásnějších scenérií v kroměřížské Podzámecké zahradě.

Finanční náročnost projektu

700.000 Kč

18%

Jak se mohu zapojit:
Finančně, profesně, vlastníma rukama

Číslo transparentního účtu:
270472892 / 0300

Letní pracovní pobyty – working holidays

Ve spolupráci s National Trust of England pořádáme letní pracovní pobyty pro dobrovolníky.

Termíny v roce 2016:

Obnova parku ve Zdislavicích – pilotní projekt CNT

DUBEN 10-17
ČERVENEC 10-17
ZÁŘÍ 11-18

Napište si o více informací: eva.zallmannova@czechnationaltrust.org

Jak se mohu zapojit:
Finančně, profesně, vlastníma rukama

Odborné semináře

Pořádáme odborné semináře se zahraničními lektory.
Připravované akce a termíny sledujte na našem facebooku.